Generalforsamling

 

Hvert år inden 15 oktober afholder Kreds 1 ordinær generalforsamling på ”Rødovregård” Kirkesvinget 1, Rødovre.

 

Dagsorden iflg. DKK’s vedtægter.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kredsens formand. Anette Olsen, Korshøj 224, 3670 Veksø, senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.

b. Valg af stemmetællere.

c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed.

d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

e. Indkomne forslag.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

g. Valg af revisor og revisorsuppleant.

h. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før kredsgeneralforsamlingen.

Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer.