Nyheder fra kredsen


GENERALFORSAMLING 31. oktober 2023

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 på

 ”Rødovregaard”, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Dagsorden iflg. DKKs vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kredsens formand Anette Olsen, Korshøj 224, 3670 Veksø, i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer, der har været medlem mindst 6 måneder på generalforsamlingsdatoen.

 

Dagsorden:

a.    Valg af dirigent.

b.    Valg af stemmetællere.

c.    Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed.

d.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

e.    Indkomne forslag.

f.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

g.    Valg af revisor og revisorsuppleant.

h.    Eventuelt.