RETUR TIL www.dkk-kreds1.dkDKKs kredse og lokalafdelinger

Kredse

Alle DKKs medlemmer hører til i den kreds, hvor de har bopæl. Kredsene ledes af en kredsbestyrelse, der står for de lokale DKK aktiviteter som f.eks. træning, afholdelse af skuer, konkurrencer og udstillinger mm. Kredsbestyrelsen vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, hvortil alle DKK medlemmer i kredsen har adgang og stemmeret.

DKK har p.t. 12 kredse

Lokalafdelinger
I nogle kredse er der dannet såkaldte lokalafdelinger omkring de enkelte træningspladser. Hvis man vil gå til træning, kan man både henvende sig til kredsen, som typisk har flere træningspladser, eller til en lokalafdeling.

Find kredse og lokalafdelinger ved at benytte kortet til højre på siden

Kreds- og specialklubhåndbogen
For at lette arbejdet for DKKs frivillige i kredse og lokalafdelinger er der udarbejdet en såkaldt kredshåndbog, hvor man kan finde svar på snart sagt alle spørgsmål om det lokale DKK arbejde. Du kan finde håndbogen på DKK's hjemmeside.

DKK Kreds 3

Gå til website her

Jens E. Sørensen
post@kreds3.dkk.dk
Telefon: 30218441
telefonisk kontakt til kredsen bedes forekomme mellem kl. 10-20 i hverdage
Postnr.: 5000-5999Lokalafdeling Faaborg

Gå til website her

Formand Lone Pedersen
info@dkk-faaborg.dk
Telefon: 61 69 48 12
Postnr.: 5600


Find DKK kreds

Indtast postnummer eller klik på kortet